• Budapest térképe 

      Radó Sándor (1899-1981) (szerk.); Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Kartográfiai Vállalata (Budapest) (kész.) (ÁFTH Kartográfiai Vállalata, 1967)