A Mesterségek emlékezete című kiállítás a céhes élet emlékeit mutatta be a Nemzeti Ereklyetérben megrendezett tárlat keretében 2008-ban. Az alábbi 17 céhlevél, illetve ezek néhány részlete, e kiállítás azon darabjait tartalmazza, melyek az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárában találhatók. Gyűjteményünkben összesen közel 40 céhlevél van, az asztalosoktól a tűkészítőkig.