Now showing items 1-1 of 1

    • Pápa Város Dolgozói! 

      Pápa Város Forradalmi Tanácsa (közread.) (Pápa Város Forradalmi Tanácsa Pápa ([Pápa] : Pápai Ny.), [1956])