Fontos kortörténeti gyűjteményrész az 1956-os forradalom és szabadságharc dokumentumainak gyűjteménye (aprónyomtatványok, röplapok, szöveges plakátok), amely közel 1600 darabból áll. A gyűjtemény legkorábbra datált darabja október 22-én jött létre. A forradalom és szabadságharc idejéből (október 23-november 4.) több mint 500 aprónyomtatvány származik. A későbbi dokumentumokat részben az ellenállás, részben a megtorlás érdekében adták közre. A gyűjtemény teljes egészében feldolgozásra került az OSZK elektronikus katalógusában.