Jóllehet az Országos Széchényi Könyvtár állománya az intézmény megalapításától fogva tartalmazott zenei dokumentumokat is, egy önálló Zeneműtár felállításának gondolata csupán a 20. század elején vetődött fel. Erkel Ferenc hagyatékának az 1910-es években lezárult megvásárlása nyomán előbb a Kézirattáron belül jött létre egy „Musica” szak, majd 1924. februárjában Dr. Isoz Kálmán főkönyvtáros kapott megbízást a Zeneműtár megszervezésére. A Zeneműtár mai állománya mintegy 170.000 nyomtatott kottát foglal magában, míg az Ms. mus. jelzet alatt számon tartott kottakéziratok száma kb. 18.000. Ezen kívül nagyszámú kéziratos és nyomtatott kottát őrzünk óriási, raktárainkban mintegy 550 polcfolyómétert elfoglaló opera- (ill. színpadi zene) gyűjteményünkben is. Járulékos anyagként mindemellett zenei vonatkozású fotókat, zenetörténeti és zeneelméleti tárgyú szöveges kéziratokat, valamint számos szerzői hagyatékot is tartalmaz a gyűjtemény. Fontos tudni, hogy a 16. század előtt keletkezett kottakéziratokat a Kézirattár, a 18. századnál korábbi zeneműnyomtatványokat pedig a Régi Nyomtatványok Tára őrzi.

Collections in this community