Az Országos Széchényi Könyvtár alapfeladatának megfelelően több millió magyar nyelvű és magyar vonatkozású dokumentumot őriz. A gazdag állomány a magyar kulturális örökség széles spektrumát öleli fel a legkorábbi nyelvemlékektől az elektronikus dokumentumokig, amelyeket dokumentumtípusonként különböző gyűjteményekbe rendezve őriz.

Sub-communities within this community

  • Fényképtár

    Az Országos Széchényi Könyvtár Fényképtárának gyűjteményei
  • KDS-K projekt

    A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálás támogatására kiírt pályázat nyertes intézményei által feltöltött digitális objektumok és metaadatok
  • Térképtár

    Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának gyűjteménye

Recent Submissions