A magyar nemzeti könyvtár egyik igen jelentős állományegysége az 1956-os forradalom és szabadságharc dokumentumait tartalmazza, amely közel 1500 darabból áll. Ezeket többségében nyomtatták, de van közöttük stencillel, írógéppel, játéknyomda betűivel és kézírással készült is. A gyűjtemény legkorábbra datált darabja október 22-i. A forradalom első napjaiból kizárólag röplapok maradtak fenn, a szöveges plakátok elkészítéséhez szükséges, komolyabb tecnikával rendelkező nyomdák csak október 25-től álltak a forradalom rendelkezésére. A budapesti és a vidéki eseményeket egyaránt jól dokumentálják a különböző helyeken előállított kisnyomtatványok. Az október 23. és november 4. közötti időből több mint ötszáz aprónyomtatvány származik, a későbbi dokumentumokat részben az ellenállás, részben a megtorlás érdekében adták közre.

A gyűjtemény létrejötte nem a véletlennek köszönhető. Az Országos Széchényi Könyvtárban megalakult Ideiglenes Nemzeti Bizottmány gyűlésén Hankiss Elemér vetette fel ennek szükségességét, mert „történelmi időket élünk”. Ennek hatására a korabeli sajtóban felhívás jelent meg „A forradalom dokumentációja készül a Széchényi Könyvtárban” címmel, amelyet a könyvtár Ideiglenes Nemzeti Bizottmánya nevében Dr. Verny [Veredy] Gyula elnök írt alá (Magyar Függetlenség 1956. november 3. esti kiadás 2. o.). Idézet ebből: „Világviszonylatban is egyedülálló lesz ez a gyűjtemény. Nem késői történetírók, hanem a történelmet alakító nemzet önmaga számol be itt azokról a küzdelmekről, melyeket saját maga és az emberiség jövőjéért vívott.” Ennek hatására indult el a gyarapodás, amely igen változatos volt: névtelen adományok a küszöbre helyezve, ajándékok, pénzért történő értékesítés. Természetesen a gyűjtemény nem lezárt, folyamatosan bővül az aukciókon felbukkanó dokumentumokkal, illetve ajándékokkal. Reméljük, ezeken a módokon a jövőben is időről-időre bővíteni tudjuk az adatbázist.

A nyomtatványok a rendszerváltozást követően váltak kutathatóvá, az 50 éves évforduló alkalmából pedig a feldolgozás és a digitalizálás is megtörtént, kutathatóvá vált a gyűjtemény. Most az újabb évfordulón egy könnyebben kezelhető, átláthatóbb, modernebb formában adjuk közzé az anyagot az OSZK közkincseket bemutató oldalai között.

Legújabb feltöltések

Többet